Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

 • Д-р Иванов, за профилактичните прегледи се препоръчва на жените мамография през определени периоди. Доколко ефективен е този метод? Прочетох информация, че мамографията не хваща всеки тумор, заради разликите в структурата на самата гърда при различните жени.
 • Профилактиката на карцинома на гърдата чрез мамография е най-разпространена, тъй като методът е надежден и евтин. Единственото изследване, което е с по-голяма диагностична достоверност е ядрено-магнитният резонанс (ЯМР), но този метод е скъп и се прилага само в изолирани случаи, когато данните, получени от мамография или ехография на жлезите, са недостатъчни за поставяне на точна диагноза.
  Методът мамография е безопасен, когато се извършва по-рядко от веднъж годишно. В повечето страни в Европа, профилактиката на рака на гърдата се извършва чрез мамография, веднъж на 3 години за възрастовата група 50-70 г.
  Разбира се, възможно е да се пропусне малък карцином или предраково състояние при мамография – все пак е намесен човешки фактор, качество на апаратурата (в България все още се използват рентгенови плаки, а не дигитални мамографи), освен това има и т.нар. интервални тумори (тумори, които възникват между два профилактични прегледа).

 

 • Кога се налага мамография и кога ехография? 
 • Мамографията не замества ехографията и обратно! Мамографията може да види микрокалцификати от няколко милиметра, а ехографията не би могла да ги различи. Ехографията, от друга страна, отдиференцира киста от солиден тумор, дава достъп за биопсия, отдиференцира нормални от абнормални лимфни възли и т.н.
  Ехографско проследяване се прави при жени под 40 г., а мамография – над тази възраст. Понякога се налагат двете изследвания за по-точна диагноза или когато има неясноти.
  При рискови пациенти: такива с фамилна обремененост и BRCA-носители, се налага по-често наблюдение с мамография – веднъж годишно и клиничен преглед.

Рак на гърда - рентген

 • Оказва се, че не поставяме разлика между тумор и рак, когато говорим. Каква е разликата между тях?   
 • Туморът не означава непременно рак и ракът не означава тумор. Тумор се превежда от латински като „подутина“. Може да има доброкачествена подутина (киста, фиброаденом или друго), която не налага операция на всяка цена, както и рак, без наличие на подутина (неинвазивен тумор и микрокарцином).
  Най-условно туморите на гърдата могат да се разделят на две групи: инвазивни и неинвазивни.
  Неинвазивните (ин ситу) тумори се отличават от инвазивните тумори по това, че не могат да навлязат в лимфните и кръвоносни съдове и да се разпространят, за разлика от инвазивните тумори, които имат потенциал да метастазират (да се разпространяват).
  Някои от неинвазивните тумори имат потенциал след известно време да се превърнат в инвазивни. Затова при тях се налага оперативно лечение за отстраняването им, но много рядко се налага биопсия на лимфни възли.
  Всички инвазивни тумори налагат оперативно лечение и вземане на проба от лимфните възли от мишницата от същата страна (т.нар. сентинелна лимфна биопсия). Ако преди операцоята е установено на скенер, ехография или чрез биопсия (вземане на проба), че има разпространение на тумора в лимфните възли, тогава се препоръчва отстраняване на всички лимфни възли в подмишничната ямка и под пекторалните мускули.

 

 • Как може да се разбере какъв вид е туморът?
 • За да се разбере какъв тип е туморът, задължително е взимането на проба от него, преди операцията. Така се планира по-добре и в детайл самата операция, има ли нужда от вземане на проба от лимфните възли (както е при инвазивните тумори) или не (както е при ин ситу туморите).

Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

Статията на Д-р Вълкан Иванов със заглавие „Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно“ е публикувана във вестник Доктор – година XVIII, брой 43 (861), 22 октомври 2018 г.

Изготвил материала: Милена Василева 


Още:
>>> Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение