Ехограф от ново поколение – GE LOGIQ™ e подкрепя богатия опит на д-р Вълкан Иванов в образната диагностика на гърдата и прецизното извършване на кор биопсия

GE Logiq - Варна

По време на прегледите и оперативните процедури, свързани със заболяванията на гърда, д-р Вълкан Иванов използва усъвършенстван ехограф (ултразвуков апарат) от ново поколение – GE LOGIQ™ e, който подкрепя богатия опит на специалиста в направление образна диагностика на гърдата и прецизно извършване на процедурата кор биопсия.

Прилагането на иновативни технологии подобрява клиничните резултати, качеството на здравните грижи и женското здраве като цяло. Прегледите, извършени с помощта на GE LOGIQ™ e са още по-целенасочени, образът – висококачествен, а това е предпоставка за издаване на по-категорично медицинско становище относно диагнозата.


Д-р Вълкан Иванов се фокусира върху съвременни практики в медицината и най-добрите грижи за своите пациенти. Новият апарат на General Electric (GE) му осигурява така желаните възможности за висококачествена медицинска помощ за лечение на ракa на гърдата вече и в България.

Ехография на млечни жлези I Скрининг GE Logiq e
Ехография на млечна жлеза с GE Logiq e

Важно!

Всяка инвазивна диагностична процедура (биопсия) трябва да бъде извършена под ехографски контрол.

Това дава прецизност. Всяка формация, независимо от размера (от 4 до 40 мм), щом се визуализира ехографски, може да бъде точно биопсирана. Освен това се избягва нараняването на кръвоносни съдове, което крие риск от големи хематоми (кръвонасядания) и по-продължителна болка. Когато се биопсира „на сляпо“, това крие риск от пропускане на формацията и фалшиво негативен резултат, което би забавило и самото лечение.

Използването на ехографска апаратура – по време или непосредствено преди операцията, дава възможност за изключително прецизно определяне на позицията на формацията, по-малък и по-точен разрез, както и редуцира риска от „пропускане“ на раковото образувание.

При „маркирани“ тумори на гърда, след предходна химиотерапия – това е единственият метод за точно определяне на ложето (мястото), където е бил туморът.

Кор-биопсия под ехографски контрол с GE Logiq e
Кор-биопсия на млечна жлеза под ехографски контрол с GE Logiq e

Квалификации Др Вълкан Иванов ехографски курс Бристол 2017
Breast Ultrasound Course for Non-Radiologists October 18-19, 2017 I NHS North Bristol NHS Trust Southmead Hospital Certificate of Attendance
Квалификации 2021 Vienna, Austria EUSOBI
EUSOBI Diagnostic and Interventional Breast Ultrasound Course September 16-17, 2021 | Vienna, Austria Certificate of Attendance

Още квалификации на д-р Вълкан Иванов >>>Четете още:

  • С кор-биопсия може да поставим точна диагноза рак на гърдата >>>
  • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>