Факти относно рака на гърдата

снимка на рак на гърдата

През 2020 г. ракът на гърдата стана най-често диагностицираният вид рак в света – с повече от 2,26 милиона нови случая на рак на гърдата и почти 685 000 смъртни случая от рак на гърдата в света. Ракът на гърдата е най-честата причина за смърт от рак при жените и петата най-честа причина за смърт от рак изобщо. [1]

Ранното откриване и подобренията в лечението на заболяването означават, че повече хора се справят със заболяването и по-малко хора умират от рак на гърдата. Изчислено е, че една от осем жени ще се сблъска с рак на гърдата в някакъв момент от живота си.

1 от 8

Във Великобритания например се извършва задължителен скрининг на жени във възраст 50-70 години, на всеки 2 години. Това означава, че раковите заболявания, открити при скрининг, често са по-малки и по-лесни за лечение. Жените на възраст над 70 години могат сами да определят кога да извършват скрининг за рак на гърда. [2]


Каква е ситуацията в България относно рака на гърдата?

През 2021 година, 68% от лекуваните пациенти с рак на гърдата в България са били диагностицирани в стадий II и III и едва 12% в стадий 0-I. За разлика от страната ни (и Румъния), в останалите държави, включени в изследването на IQVIA – Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, процентът на пациентите, диагностицирани в ранен стадий на заболяването е 27%. [3]

Според Национален раков регистър от 2017 г. ракът на гърдата е на първо място по честота при жените и представлява 26,8 % от всички онкологични заболявания при тях. 72,8% е пет-годишната релативна преживяемост от рак на гърдата в България. Тя е 11,1% – по-ниска от средната за Европа (83,9%).
В сравнение с повечето други видове рак, този на гърдата има доста благоприятна прогноза. Това се дължи от една страна на възможността за ранно откриване на заболяването, а от друга – на множеството ефективни терапевтични възможности. Това е и причината ракът на гърдата да е на пето място като причина за смъртност сред онкологичните заболявания по света.
До момента профилактичните прегледи за рак на млечната жлеза бяха задължително съпроводени с мануално изследване за жени до 50 г., а при жени над 50 г. се извършваше мамография на всеки 2 години. От 2022 г. към мануалното изследване на млечни жлези за жени до 50 г. се добавя и ултразвуково изследване (ехограф). [4]


Припомняме кои са скрининговите методи за рак на гърдата, описани в НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА БОРБА С РАКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2030:

  • Мамография
  • Ехография на млечна жлеза
  • Консултация със специалист по хирургия или акушерство и гинекология – при данни от мамографското изследване за риск от злокачествено новообразувание на млечната жлеза.

Статистически данни за рака на гърдата в световен мащаб

По данни на Световната здравна организация, делът сред новите случаи на рак, диагностицирани с рак на гърдата през 2020 г. е 11,9%. Статистиката е за двата пола и за всички възрасти. А 6,9% е делът на този вид рак в общата статистика за смъртност от рак (включва отново двата пола и всички възрасти).

Ресурс: Global Cancer Observatory, Globocan 2020
https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/20-Breast-fact-sheet.pdf

Рискът една жена да развие рак през живота си е 38,5% или една на всеки три. Рискът една жена да развие рак на гърдата през живота си е 1 към 8. [5]

Таблицата по-долу показва глобалната заболеваемост от рак на гърдата при жените – по държави.
Белгия има най-висок процент на рак на гърдата при жените през 2020 г., следвана от Нидерландия, Люксембург и Франция.

Водещи 10 държави по заболеваемост от рак на гърдата към 2020 г.

Ракът на гърдата е глобална причина за безпокойство поради високата си честота в целия свят. Тревожното увеличение на случаите на рак на гърдата изисква управление на болестта на множество нива. Това управление следва да стартира от строг скрининг за заболяването и регистър на заболелите до ефективни диагностични и лечебни стратегии, прилагани компетентно и последователно на практика. [6]

Четете още в блога:

>>> „Съвременните методи при лечението на рака на гърдата“ – участие на д-р Вълкан Иванов в предаване на bTV, 05/2022