Операциите с премахване на гърдата останаха в миналия век

„Операциите с премахване на гърдата останаха в миналия век“ – интервю на Д-р Вълкан Иванов за вестник „Доктор“, брой 22 (943), година XX, 1 юни 2020 г.

Не всичко, което подлежи на биопсия, трябва да се оперира!

С последните промени в НРД 2020 се въведе като задължително изискване за всички оперативни интервенции на млечна жлеза, където има съмнение за карцином да се извършва предоперативна биопсия по амбулаторни процедури 44 и 24.
До голяма степен това облекчава травмата за пациентите, тъй като процедурата се извършва под локална анестезия и не се налага болничен престой, а освен това, отпада и архаичният метод „гефрир“, който е рисков, а може да даде и до неверен резултат.
Ако се докаже диагнозата карцином, задължително ще се наложи оперативно лечение под обща анестезия за отстраняване на тумора и засегнатите лимфни възли (ако има такива). Поради наличие на риск от усложнения като кървене, инфектиране на оперативната рана, ангажирани резекционни линии (наличие на остатъчен тумор), наличие на метастази в сентинелните лимфни възли, налагащо аксиларна лимфна дисекция (премахване на всички лимфни възли в мишницата от страната на тумора) е възможно да се наложи поредна оперативна намеса.

Ексцизионната биопсия (хирургична биопсия под обща анестезия) се налага само в изключително редки случаи, когато:

 • след две неуспешни кор-биопсии няма ясна патологична диагноза;
 • когато пациентът е с висок риск от кървене, което не би могло да се овладее консервативно;
 • когато има доказана алергия към локални анестетици или
 • това е предпочитание на пациента (което не би било опция, ако се разяснят в детайл ползите и рисковете от прилагането на двете процедури).

В епохата на съвременните диагностични методи, ексцизионната биопсия формира около 3% от всички биопсии на млечна жлеза. Не е оправдано да се извършва оперативна намеса за нещо, което може да се направи по-успешно в амбулаторни условия.

Не е маловажен и фактът, че след поставяне на диагноза „карцином“, пациентът има възможност да обсъди със своя лекуващ хирург възможностите за оперативно лечение на гърдата, аксиларните лимфни възли и ако се налага – методите на реконструкция.

Друг важен момент е възможността за стартиране на лечението с химиотерапия (неоадювантна химиотерапия), което се препоръчва в случаите на изключително агресивни тумори (HER+, triple negative, G3 и т.н) и е от жизненоважно значение за пациента. Този вид начално лечение може да намали размера на туморната формация и гърдата да бъде „спасена“.

Ползите от миниинвазивната кор-биопсия за пациентите са големи, а най-важния момент е, че се доближаваме към съвременните световни ръководства и практики за лечение на онкологичните заболявания на млечна жлеза.

Всеки тумор (доброкачествен или злокачествен), който е клинично представен (може да се опипа при обстоен хирургичен преглед), може да бъде „кор-биопсиран“, т.е процедурата да се извърши под локална анестезия без да се налага болничен престой и обща анестезия.

Не всеки тумор, който се диагностицира чрез образно изследване (ехография, мамография, ядрено-магнитен резонанс – ЯМР), но не се открива при клиничен преглед може да бъде успешно премахнат или биопсиран с хирургична интервенция (ексцизионна биопсия). При плътна жлеза с мастопатична преустройка, както и при по-голям размер на гърдата, рискът да се вземе материал от грешно място или недостатъчна част от тумора е голям. В тази връзка, в световната практика е въведена и процедурата биопсия под ядреномагнотографски и мамографски контрол. Тези методи са доказано най-прецизни за диагностика на заболяванията на млечна жлеза.

След хирургична (отворена) биопсия, в случаите, когато тя се окаже неуспешна, е почти невъзможно да се извърши кор-биопсия, заради прилежащия оток и хематом. От друга страна, при неуспешна кор-биопсия – когато няма достатъчно материал за диагноза или не е категоричен отговорът на патолога, след предварително маркиране на зоната, е възможно да се направи отворена биопсия.

Не съм привърженик на практиката всяка „бучка“ на гърдата да се биопсира само със скалпел. Нововъведените в страната ни медицински практики (наложени в развитите страни преди повече от 20 години) целят минимална психическа и физическа травма за пациента и постигането на максимално добър онкологичен и козметичен резултат.
Всеки хирург ежедневно трябва да завишава изискванията към себе си, към своите умения и знания, вместо да адаптира новостите към своята рутина.

За да възвърнем отново доверието на нашите пациенти, ние трябва да се постараем повече!


Каква е разликата между неоадювантна и адювантна химиотерапия?

Неоадювантната химиотерапия се започва преди оперативното лечение. След като пациентът е обсъден на онкологичен борд и е взето решение, че за него ползата от терапия преди операция ще бъде по-голяма, тогава се започва с т.нар. неоадювантна химиотерапия. Това е лечение, което цели от една страна, да се атакува моментално тумора, тъй като той е от агресивния тип карциноми, които се развиват бързо и рано дават метастази. И втората причина, най-основната, за да се започне неоадювантна химиотерапия, е да се намали размера на тумора. Чисто оперативно да се даде възможност за запазване на гърдата, т.е. ако има шанс да се избегне мастектомията и да се запази гърдата, като се отстрани само тумора. Това го дава неоадювантната химиотерапия.

Адювантната химиотерапия е лечение, което се провежда след оперативното лечение. Нейната цел е по-скоро да профилактира появата на тумора отново или ако има метастатични клетки някъде, било то в лимфни възли или в далечни органи и тъкани, адювантната химиотерапия да ги унищожи.

Изборът на подходящите химиотерапевтици е вече по преценка на лекуващите онколози. Те могат да бъдат в различни комбинации в зависимост от типа на тумора. Затова с хистологичния резултат, когато се определя морфологията на тумора, се уточняват и доста други важни неща, в т.ч. и степен на диференцираност на тумора. Например туморите, които са високодиференцирани, първо, по-късно дават метастази и се развиват по-бавно, а тези, които са по-ниско диференцирани, дават по-рано метастази и бързо се развиват. Но те са и по-чувствителни на химиотерапията. От друга страна, е важно да се установи дали туморът навлиза в кръвоносната и лимфната системи. Има и доста още фактори, според които онколозите преценяват по типа на тумора каква комбинация от съвременни химиотерапевтици да подберат.


Четете още: 

 • С кор-биопсия може да поставим точна диагноза рак на гърдата >>>
 • Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение >>>
 • Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно >>>
 • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>
 • Онкопластична хирургия – тенденции в хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза >>>

С кор-биопсия може да поставим точна диагноза рак на гърдата

Д-р Вълкан Иванов в интервю за вестник „Доктор“ на тема кор-биопсия.

Материалът със заглавие „С кор-биопсия може да поставим точна диагноза рак на гърдата“ е публикуван в брой 3 (924) година XX на изданието.

Въпроси, поставени в интервюто:

 • Какви са съвременните акценти в диагностиката на рака на гърдата? Какво се смята днес за особено важно и решаващо при диагностиката?
 • С кое изследване се започва при уточняване на диагнозата?
 • Какво представлява кор-биопсията?
 • Какви са предимствата на кор-биопсията и защо тя е за предпочитане?
 • Прилагат ли се в България изследвания, които вече не се използват в световната практика? Например, трябва ли да се прави гефрир на биопсичен материал на гърда?
 • Какво ще се случи, ако гефрирът греши?
 • Кога се налага премахването на гърдата?

кор-биопсия доказва рак на гърдата

Д-р Вълкан Иванов статия във вестник Доктор, 2 част

 

Четете още: 

 • Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение >>>
 • Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно >>>
 • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>
 • Онкопластична хирургия – тенденции в хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза >>>

Биопсията е ключова за лечението на рак на гърда

В месеца за информираност и борба с рака на гърдата, лекарят споделя, че „биопсията е ключова за лечението на рак на гърда“ и още:

Д-р Вълкан Иванов стартира с колегите си и програмата One-stop-clinic в Аджибадем Сити Клиник. Със средствата на образната диагностика и биопсията в рамките на няколко дни се дава точна диагностика за състоянието на млечната жлеза и се прави план за лечение за всеки индивидуален случай.

Към сайта на Acibadem City Clinic


Четете още: 

 • Онкопластична хирургия на гърда – нови стандарти >>>
 • Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение >>>
 • Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно >>>
 • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>

Онкопластична хирургия на гърда – нови стандарти

Фондация „Експерти срещу рака“ организира в аулата на Втора хирургия, Александровска болница в София на 05.10.2019 г кръгла маса с хирурзи на тема „Онкопластична хирургия на гърда – нови стандарти“. 

Мисия на фондацията: „по-добра информираност, по-добро лечение и по-добро качество на живот на пациентите с онкологични заболявания.“

"Онкопластична хирургия на гърда – нови стандарти" - София, 5 октомври 2019 г.
От ляво на дясно: Д-р Вълкан Иванов, Д-р Красимир Шопов, Д-р Росица Кръстева, Д-р Светлин Николов

Бяха обсъдени:

 • Предложение за изменение на клиничната пътека за оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата.
 • Предложение за актуализация и реално остойностяване на клиничните пътеки (193.1, 193.2, 194, 200).
 • Онкопластична хирургия и центрове на гърда (Breast Units) – нови перспективи. Предложение за поемане цената на един имплант от НЗОК и Здравно осигурителните фондове.
Източник на снимките: SECF Фондация „Експерти срещу рака“ във Facebook

Четете още: 

 • Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение >>>
 • Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно >>>
 • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>
 • Онкопластична хирургия – тенденции в хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза >>>

Операция на гърдата и период на възстановяване

Ето каква информация ще получите от статията „Операция на гърдата и период на възстановяване“:

 • Какви изследвания ще са нужни преди операцията.
 • Какво ще ви е нужно за престоя в болницата.
 • Какво да очаквате, докато сте в болницата.
 • Какви са непосредствените ефекти от операцията и какво да очаквате в дългосрочен план.
 • Какви са последствията (психологически и физически) в дългосрочен аспект.
 • Въпроси, които бихте задали на лекуващия екип от специалисти. 

Предоперативна подготовка 

За да се избегнат изненади и усложнения, преди операция на гърдата е необходима предоперативна оценка на физическото състояние и ако е нужно – подготовка.
За целта е необходима информация от личния лекар за предишни и настоящи заболявания, прием на медикаменти, алергии и т.н. Извършва се и предоперативен консулт с анестезиолог, който преценява оперативния риск и каква анестезия би била най-подходяща за вас.
Необходими са и някои изследвания:

 • Кръвна картина (Hgb, Er, Leu, Hct, Tr, урея/ urea, креатинин/ creatinin).
 • Допълнителни кръвни изследвания по преценка (коагулационен статус, чернодробна функция).
 • ЕКГ, кръвно налягане, температура, пулс, графия на бял дроб, урина.
 • Оценка на риска от тромбози и емболии (образуване на съсиреци във венозната система, които биха могли да се придвижат към сърцето и белия дроб и да предизвикат запушване на съдове с летален изход).
 • Предоперативно се навиват на долните крайници ластични бинтове или се поставят антиемболични чорапи за да се намали рискът от емболии.

Какви са необходимите принадлежности за престой в болницата? 

Дрехи – трябва да са удобни, леки, памучни, които лесно да се обличат и събличат, ако са необходими огледи на оперативната рана, манипулации или превръзки.

Удобни обувки (пантофи или чехли), които да са със стабилна подметка.

Сутиен – удобен, с лесно закопчаване, точен размер, за предпочитане без банели (спортен тип). Ако е необходимо поставяне на протеза – размерът трябва да е точен.

Съвети: как да изберем подходящ сутиен

 • Най-важно е удобството! Добре е да бъдат с предно закопчаване, поддържащи, особено удобни са спортните.
 • Наличието на банели, може да травмира тъканите и да затрудни процесите на заздравяване.
 • След операция на гърдата, сутиените с презрамки могат да бъдат доста дразнещи и да нараняват кожата.
 • Възможно е размер по-голям сутиен да ви бъде по-удобен след операцията, тъй като има оток на тъканите.
 • Възможно е да се наложи да носите сутиен денем и нощем през първите няколко седмици след операцията, за да се чувствате по-добре.
 • Ако е правена реконструкция е необходимо да обсъдите с вашия хирург, кое би било най-подходящото бельо за вас.

Тоалетни принадлежности

Вземете със себе си необходимите ви ежедневни тоалетни принадлежности. Би било добре да предвидите и влажни кърпи за дните след операцията на гърдата, когато хигиенното обслужване е по-затруднено. Избягвайте използването на дезодоранти срещу изпотяване, рол-он/ стикове за под мишниците, особено такива, които съдържат талк.
За предпочитане е да нямате лак по ноктите на ръцете.

Други необходими вещи

Не носете големи суми пари с вас, а необходимите за няколко дни дребни разходи са свързани най-вече с вашите нужди от кафе, вода, храна (ако болничното заведение не се предвидило такава).
Мобилният ви телефон е добре да бъде поставен на безшумен режим, за да не се смущават околните. Носете и зарядно устройство!
Хубава книга би била от полза също така – за емоционалното  ви състояние, както и за „убиване“ на времето.

Лекарства

Носете с вас всички лекарства, които са ви назначени като редовен прием. Медицинският персонал трябва да знае всички медикаменти, които приемате по време на престоя ви в болницата!

Непосредствено преди операцията на гърдата… 

Вашият хирург ще обсъди и преговори с вас как ще протече операцията на гърдата и в какво ще се изразява тя, за да потвърди, че сте разбрали всичко и има съгласието ви.
Това е моментът, в който можете да зададете допълнителни въпроси, ако имате такива.

Ще уточните също така (и още веднъж) страната на операцията на гърдата – ляво/дясно, какво се оперира, какво ще очаквате да се получи като резултат след операцията, какви са възможните усложнения и каква подготовка имаме, за да се справим с тях.
Уточнява се и наличието на метални импланти, тъй като по време на операцията се използва електронож и са възможни усложнения.
Времето на операцията е относително понятие, но все пак за спокойствие, можете да попитате екипа.

След операцията на гърдата

Възможно е да изпитвате неприятно чувство след излизане от анестезия. Възможно е известно време да ви се гади, да имате повръщане или да сте сънливи няколко часа. Възможно е да е поставен уринарен катетър, ако е необходимо (при повече вливания, по-продължителна операция, за да се следи бъбречната функция и др.)
Ще ви бъде разяснено кога можете да започнете прием на течности и храна. Добре е първото ставане от леглото да бъде с придружител, тъй като е възможно да е налице виене на свят.
Раздвижването след операция е много важен момент, тъй като подобрява кръвообращението и перисталтиката, и намалява риска от тромбози и емболии.
Физиотерапията в следоперативния възстановителен период е много полезна за предотвратяване на риска от скованост на ръката и отоци.

Дренажи и превръзки

След по-големи по обем операции (мастектомия, лимфна дисекция, реконструкции и др.) е възможно да има дренажи.
Обикновено е един дрен в мястото на операцията, но понякога се налага поставянето на два или повече дрена. Дреновете са прикрепени към кожата с шев. Те се поставят, за да оттичат събрания в раната секрет, лимфа, кървенисто съдържимо.
Дренажите се премахват, обикновено когато количеството е < 30 мл за 24 часа или по преценка на лекуващия хирург. Възможно е да бъдете изписани с дреновете и да се наложи да отчитате какво е количеството за 24 часа, докато се достигне приемлив обем, за да се премахнат.
Възможно е първите 24 часа да е поставена т.нар. компресивна превръзка. Целта е да се притиснат тъканите едни към други, за да се намали секрета и риска от следоперативно кървене. Водозащитни превръзки се поставят обикновено след 24-48 часа.

Възможни нежелани ефекти след операцията на гърдата

Болка и дискомфорт

Не е геройство да понасяте болката и да „стискате зъби“ след операция на гърдата! При наличие на болка, в тялото се задействат определени биохимични и биофизични процеси, които биха затруднили възстановяването и зарастването на тъканите, затова са необходими обезболяващи средства. Обикновено те са назначени като редовни предписания, но има и такива при нужда, т.е. ако обезболяването не е достатъчно, може да се добави и друг медикамент. Ако превръзката е твърде стегната, медицинската сестра може да я освободи или смени.

Посиняване и оток

Посиняване и оток са възможни след операцията на гърдата, но те отшумяват с времето. Понякога са необходими 6-8 седмици след операцията за пълно възстановяване. Ако този период е по-дълъг – обърнете се към лекуващия ви лекар.

Серома или хематом

При по-големи раневи повърхности (мастектомия, лимфна дисекция, реконструкция) е възможно да се получи събиране на секрет в оперативната рана или т.нар. сером. Това е нормален процес на възстановяване след операция на гърдата и не бива да ви тревожи. Ако продължи по-дълго е възможно да се пунктира с игла, което е безболезнена процедура.Ако се получи събиране на кръв, в резултат на прокървяване след операцията, това може да наложи допълнителна операция за спиране на кървенето и дрениране. Ако е по-малко като количество, хематомът се резорбира от околните тъкани. При всички случаи преценката е на хирурга, извършил операцията. Възможно е да се наложи кръвопреливане.

Ранева инфекция

При по-продължителни операции на гърда (повече от 2 часа), обикновено по време на операцията се поставя венозен антибиотик, който по преценка е възможно да продължи 24-48часа следоперативно. Въпреки това, дори след изписване от болницата е възможно да се появи зачервяване в областта на раната, подуване, болка и затопляне. Това може да е признак на инфекция. Трябва незабавно да потърсите помощ от лекуващия лекар или личен лекар.

Нарушение на чувствителността

Възможно е да се намали чувствителността на кожата след мастектомия. Това е нормално, заради прекъсването на нервни окончания. При лимфна дисекция е възможно да се наруши чувствителността на вътрешната част на мишницата или скованост в рамото, както и нестабилност в областта на гърба („люлееща се лопатка“, или winging scapula).

Белези

За съжаление, белезите са неизбежни при всяка операция на гърдата. Обикновено всеки организъм образува белези по различен начин. Добре е процеса на зарастване да се следи от лекуващия хирург, за да не се допусне дехисценция (отваряне на раната), инфекция или хипертрофия на белега (келоид).

Кординг (cording)

Възможно е образуването на т.нар. „струна“ или опъване в областта на мишницата, дори и седмици след операцията. Причината е неизвестна и се предполага уплътнение на лимфен съд или венозна тромбоза. Физиотерапия би била полезна за възстановяването в този случай.

Лимфедем на ръката

При аксиларна лимфна дисекция (премахване на всички лимфни възли в подмишничната ямка) е възможно да се получи оток на ръката. Това е едно от най-честите усложнения. Физиотерапията е важен метод за намаляване на рискът от оток. Възможно е да се постави ластичен ръкав за определен период от време. Процедура като лимфна дисекция трябва да се прецени много внимателно и да се извършва само при наличие на показания (доказателство за наличие на метастази в лимфните възли – доказани с биопсия, на скенер или др. метод или препоръки на онколога). Когато е възможно се препоръчва сентинелна лимфна биопсия, а и вече е отживелица да се извършва лимфна дисекция при всеки карцином – множество проучвания са доказали, че този метод няма предимства и не намалява риска от метастази, но със сигурност увеличава рисковете от лимфедем, нарушена чувствителност, скованост в рамото и др.


Четете още:

⚕️ Кор биопсия – предпочитана при доказване рака на гърдата

Пациентите задават множество въпроси, свързани с рака на гърдата: Изследването „гефрир“ задължително ли е? Какво е биопсия и кога се налага? Кор биопсия прилага ли се в България и каква е нейната цена? и т.н., а наша отговорност като специалисти е да разясним, да обсъдим заедно с пациентите и разбира се – да вземем напълно обосновано, единно и информирано решение след това какви могат да бъдат стъпките и процедурите с оглед справяне със заболяването.  

Наистина голяма част от въпросите засягат теми като гефрир, биопсия, кор биопсия… Но какво всъщност представляват те?

Гефрир
Експресно хистологично изследване. Обикновено се прилага по време на оперативно отстраняване на туморна формация. Целта е да определи по-нататъшния ход на самата операция. (източник: Oncobg.info)

Биопсия
Медицинска процедура, чрез която се взема малко парченце тъкан от различни органи на тялото. Тъканта се обработва и оцветява в специализирани лаборатории, след което лекар специалист (хистолог) я изследва под микроскоп. За повечето сериозни заболявания при човека, биопсията има решаващо значение за определяне причината на болестта, нейната напредналост, както и за лечебното поведение. Най-често биопсично изследване се прилага при заболявания на костния мозък, лимфните възли, белия дроб, черния дроб и бъбреците. (източник: Wikipedia)

Кор биопсия (core needle biopsy) – биопсия с по-дебела игла, широкоиглена биопсия – тя е с по-широк отвор и позволява да се вземе материал колкото оризово зрънце или по-скоро „цилиндърче“.

кор биопсия
Илюстрация: www.nationalbreastcancer.org

Процедурата кор биопсия дава достатъчно материал за определяне морфологията и измененията на клетките и се препоръчва за диагностика на мекотъканните саркоми. (източник: Gist-bg.com)
Днес това е предпочитаната техника за извършване на биопсия при съмнения за рак. По време на процедурата се използва локална анестезия (упойка), за да намали дискомфорта на пациента. (източник: CancerCare.bg)

Трябва ли да се прави гефрир на биопсичен материал на гърда?

На така поставения въпрос, Медицинският институт „Джон Хопкинс“ в САЩ отговаря: „КАТЕГОРИЧНО НЕ!“

Методът гефрир е отживелица! Използвал се е в миналото за установяване наличието на инвазивен карцином по време на операция, за да подпомогне вземането на решение дали хирургът трябва да продължи в посока премахване на гърдата (мастектомия) или не, докато пациентът е под анестезия (упойка). Патологът изработва част от материала и запазва друга част от него, за да уточни хормоналния статус на тумора.

Множество клинични проучвания доказват, че премахването на гърдата се налага само в следните случаи:

 • голям тумор, непозволяващ чисти резекционни линии или добър козметичен резултат
 • мултифокален карцином (повече от едно огнище в един квадрант на гърдата)
 • мултицентричен карцином (повече от едно огнище, но в различни квадранти на гърдата)
 • по настояване на пациента.

Ако диагнозата е уточнена предварително с кор биопсия, не се налага операция само за да се докаже инвазивен карцином!


Какво ще се случи, ако гефрирът греши?

Ако се направи мастектомия, базирайки се на гефрир, няма връщане назад. За патолозите е трудно да различат възпалителни промени от карцином и освен това, при процеса на замразяване е възможно да навлязат т. нар. артефакти (чужди частици), които биха затруднили точната диагноза. Известен за патолозите факт е, че при наличие на артефакти, трудно се различава папилом (доброкачествен полипообразен тумор) от папиларен карцином (злокачествен тумор с метастатичен потенциал). Не на последно място, ако туморите са прекалено малки, при замразяване биха се разпаднали и тогава на практика патологичната и имунологична диагноза стават невъзможни.
Значително място тук заема и психологическия момент. Недопустимо е да се предложи планово оперативно лечение на пациент, без да се знае типа на операцията. За спешните оперативни интервенции е възможно да са налице неясноти, но за планираните операции, добрата медицинска практика изисква да се предложат алтернативи и да се вземе решение, за което както лекарят, така и пациентът имат равнопоставени позиции.

Недопустимо е пациент да не знае след операцията дали ще се събуди с гърда или без гърда.

Ако се налага да се направи мастектомия е възможно преди операцията да се обсъдят възможностите за едномоментна реконструкция (премахване на тумора заедно с млечната жлеза и възстановяване на гърдата чрез онкопластична процедура по време на същата операция).


Предимства на кор биопсията и защо тя е за предпочитане?

На така поставения въпрос, отговорът е: Защото възможностите за лечение са много повече, ако знаем какво точно лекуваме. 

Според Световната здравна организация (СЗО) има над 40 различни подтипа карцином на гърдата. Те значително се различават по своята биология (степен на злокачественост или т.нар още „потенциал за растеж и разпространение“), хормонален статус (дали хормоните ги стимулират да растат) и пр. Тези детайли не могат да се уточнят чрез гефрир.
Ако туморът е с размери, които не позволяват запазване на гърдата и се налага мастектомия, при предварително планиране, след вземане на кор биопсия и установяване на типа на тумора, е възможно да се започне лечение с химиотерапия (неоадювантна) и да се намалят размерите на огнището до пълен отговор (изчезване на тумора) или намаляне до степен, до която може да се запази гърдата и да се премахне само карцинома.Това не може да се постигне чрез гефрир!


Четете още: 

 • Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение >>>
 • Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно >>>
 • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>
 • Онкопластична хирургия – тенденции в хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза >>>

„One-Stop-Clinic дава бърза диагноза при заболявания на гърдата“ – интервю пред Нова Варна

Интервю на Д-р Вълкан Иванов, „Аджибадем Сити клиник“ Варна пред „Нова Варна“ (1 април 2019 г)

Откъс от интервюто:
„Пациентът идва при нас с проблем – болка, бучка или друг симптом. Ние преценяваме кой диагностичен метод е най-подходящ за конкретния пациент, съответстващ на възрастта и диагнозата, която целим да потвърдим или отхвърлим. В зависимост от находката имаме капацитет да извършим биопсия под ехографски контрол, т.нар „кор-биопсия“. Това е метод при който, под локална анестезия се изтегля малък цилиндър от зоната на интерес в гърдата и се изпраща за хистологично изследване. По този начин до седмица имаме яснота за какво се касае. След съвместно обсъждане със специалист онколог, пациентът се насочва към онкологична комисия и се изготвя терапевтичен план“, обяснява хирургът.

Интервю - Д-р Вълкан Иванов
Снимка: Мердин Берберов, „Нова Варна“

Повече информация ще откриете тук.  


Други интервюта:

Кога се налага мастектомия и кога може да се запази гърдата?

Множество ретроспективни и проспективни проучвания са доказали, че няма съществена разлика в преживяемостта, сравнявайки мастектомия (премахване на гърдата) с локална ексцизия (отстраняване на тумора със запазване на гърдата)Това се отнася за пациенти, при които могат да се приложат като алтернатива и двете процедури, и да се постигне оптимален онкологичен резултат – да се отстрани тумора и засегнатите лимфни възли (ако има такива).

Доказано е също така, че за пациентите има огромно значение както онкологичния, така и козметичния резултат.

Съществуват три основни метода за оперативно лечение на карцинома на гърдата, както следва:

 • да се съхрани гърдата,
 • да се направи реконструкция или
 • да се премахне млечната жлеза като се остави “плосък гръден кош”.

Изключително важно за самочувствието, самооценката и психологическата нагласа на пациента е какъв от посочените методи ще се избере и приложи, тъй като целта на всяко лечение е да възвърне нормалния начин на живот на пациента и да съхрани възможно най-пълно физическото и психическото му здраве.

Тенденциите в оперативното лечение на карцином на гърдата в световен мащаб са насочени към минимално инвазивни и травматични процедури за постигане на максимален онкологичен и козметичен резултат.

В последните години е крайно незадоволително да се предприемат максимално радикални операции (отстраняване на цели органи с подлежащи тъкани и широки, лимфни дисекции), защото е доказано още преди десетилетия, че подобни операции не водят до по-бързо или по-гарантирано излекуване, но със сигурност водят до по-висок риск от травматизиране на пациента – асиметрия на гръдния кош, оток на ръката, загуба на чувствителност, намалени двигателни възможности и др.

При ранна диагноза, ефективна профилактика и изградени звена, които да са наясно с функциите и задълженията си, честотата на мастектомии би спаднала под 50%. От друга страна трябва да бъде ясно, че мастектомията не гарантира със 100% сигурност, че туморът няма да се появи отново. Това е така, защото е доказано, че при мастектомия остава между 3% и 9% жлезна тъкан на мястото на операцията.

Важно е да се знае, че една разширена локална ексцизия (лампектомия или „премахване на тумора в здраво“) също може да завърши с мастектомия. Ако туморът не е отстранен в „чисти“ от туморни клетки граници и няма възможност за ре-ексцизия (допълнително изрязване на обхванатата от туморни клетки граница) или се очаква по-лош козметичен резултат от мастектомия, в тези случаи се препоръчва отстраняване на млечната жлеза. За Великобритания, проучване е установило, че това са 1 на всеки 5 оперирани със съхраняваща жлезата операция.


ПОКАЗАНИЯ ЗА МАСТЕКТОМИЯ

 • Голям тумор (> 3 см) или размер на гърдата, непозволяващ локална ексцизия
 • Тумор, обхванал цялата гърда
 • Множество тумори в гърдата, непозволяващи локална ексцизия с постигане на максимален онкологичен и добър козметичен резултат
 • Тумор, неповлияващ се от неоадювантна химиотерапия (ХТ, която се започва преди операцията с цел да се намали размерът на тумора) и да се даде възможност за съхраняваща гърдата операция
 • Когато вече е опериран тумор на същата гърда и е проведено лъчелечение, тъй като повторно лъчелечение, значително би повишило честотата на кожните тумори в мястото на лечение
 • Неинвазивен карцином (DCIS), обхванал голям обем от гърдата
 • Решение на пациентът, който от психологически аспект би предпочел премахване на гърдата (дори и да няма медицински показания за това)
 • След локална ексцизия на тумор, когато все още има туморни клетки в границите на отстранената тъкан и не е възможно отнемане на повече тъкан от жлезата

Източник: https://www.nhs.uk/conditions/mastectomy

МАСТЕКТОМИЯТА В ЦИФРИ

За Великобритания, делът е под 43%, в т.ч. влизат и пациентите с незабавна реконструкция на гърда!

ПРЕДИМСТВА НА МАСТЕКТОМИЯТА

 • По-малък риск от рецидив на тумора.
 • Не се налага лъчетерапия след операцията.
 • По-малък риск от последваща операция.

ПОКАЗАНИЯ ЗА РАЗШИРЕНА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ГЪРДАТА

 • Малък, моноцентричен тумор за размерите на съответната жлеза (обикновено под 3 см).
 • Неинвазивен карцином с малки размери.
 • Субклиничен карцином (който не се опипва при клиничен преглед), но се „вижда“на мамография, ехграфия (по-рядко), или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).
 • Млад пациент.
 • Възможност за последваща лъчетерапия в мястото на тумора.
 • Предпочитание на пациента, както и съдействие от негова страна.
 • Локация на тумора.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА РАЗШИРЕНА ЛОКАЛНА ЕКСЦИЗИЯ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА ГЪРДАТА

АБСОЛЮТНИ

 • Локално разпространено заболяване.
 • Мултицентричност.
 • Дифузно разпространени микрокалцификати (съмнителни за злокачествени).
 • I или II триместър от бременността.
 • Пациенти, доказани носители на BRCA I или BRCA II ген.
 • Вече проведена лъчетерапия на гръдния кош.

ОТНОСИТЕЛНИ

 • Инвазивен лобуларен карцином (ILC).
 • Лобуларен карцином „ин-ситу“(LCIS).
 • Наличие на наследственост.
 • Наличие на автоимунни заболявания по типа на склеродермия, лупус и др. с лоша толерантност към лъчетерапия.

  ПРЕДИМСТВА НА СЪХРАНЯВАЩИТЕ ГЪРДАТА ОПЕРАЦИИ

 • По-добър козметичен резултат
 • Не се налага реконструкция или носене на протеза
 • По-малко травматична процедура с по-бързо възстановяване.

Ако е възможно да се направи по-малко травматичната операция и да се постигне също така добър онкологичен резултат, то това е за предпочитане. Козметичният резултат е многократно по-добър при правилно планирана онкопластична процедура за съхраняване на млечната жлеза и за премахване на тумора.

Проведено е проучване в три болнични центъра във Великобритания, които следват единни национални критерии за оперативен подход към рака на гърдата. Анкетирани са 65 пациента. Болничните центрове са анализирани и разделени на такива с ниска честота и такива със средна към висока честота на мастектомиите. Установено е, че решението за това да се направи мастектомия зависи от насоките, които дават хирурзите, както и от информацията, която получава пациента и не на последно място – от подкрепата, която получава пациентът в съответния медицински център.

„До Лондон и назад“ – интервю на Д-р Вълкан Иванов пред БНР – Радио Варна

В интервюто на Емилия Николова (Радио Варна) „До Лондон и назад“ , Д-р Вълкан Иванов признава, че се е върнал, понеже има дълг към България и за него има голямо значение дали ще помага на българските или на английските пациенти.
Какъв е опитът от Англия, който варненският хирург се опитва да приложи у нас, чуйте в разговора на Емилия Николова с д-р Иванов:

– Това направление, което сега се обособява в Англия е онкопластичната хирургия. Преведено на български това е хирургия на гърда – от диагнозата на заболяването до реконструкция на самата гърда. Това, което в България не се прави са т.нар. локализирани ексцизии т.е. карциноми на гърдата, които клинично не могат да се открият, а се откриват само на профилактични прегледи, да се отстранят на стадий нула, когато заболяването не е животозастрашаващо, а процентът на излекуване е над 95%. Статистиката, която си водя показва, че за 2016 и 2017 година имам 168 оперирани карцинома в Англия, а през юни тази година пак там оперирах 40 карцинома.

– На стадий нула ли са тези карциноми?

– Не, това е обща група пациенти. Тези със стадий нула са около 80 % от всички операции. Високият процент се дължи на факта, че в Англия има строго определена система за профилактика на рака на гърдата или т.нар. скрининг. Всяка жена на възраст от 50 до 70 години получава писмо със записан час за мамография. И така се спестяват много пари на здравната система.

– У нас няма подобен скрининг, а профилактиката се провежда единствено кампанийно.

– Да, има такива фондове по линия на Европейски фондове. Например по програмата „Спри и се прегледай“ между 2009 и 2014 година са изхарчени няколко милиона евро, за да се диагностицират 90 карцинома на гърда. Не смятам, че сме толкова богата държава, за да си позволим подобен лукс. Мои колеги лични лекари също не са наясно с тази скринингова програма. Те казват, че правилата се променят с такава скорост, че се страхуват да ги приложат, защото всяко следващо отменя предходното и в един момент те са в нарушение. Добра практика бяха мобилните рентгенови единици, които навремето правеха профилактичните мамографии. Ако се въведат отново и ако има национална профилактична програма, то тогава ще се появи необходимост от хирурзи като мен, които могат да оперират микроскопични карциноми на пациенти, които без профилактика, трудно биха разбрали, че имат такова заболяване.

– У нас всяка година се увеличават парите за здраве, българинът обаче става все по-болен. Ако вие бяхте в позицията на здравен министър, какви мерки бихте предприел, така че и пациентите да са доволни, а и вие лекарите да не бягате в чужбина?

– Ако се предприемат сериозни мерки по отношение профилактиката на заболяванията, ако вниманието на лекарите се насочи в тази посока, то това ще доведе до по-малко сериозни заболявания, които да налагат по-скъпо лечение. Освен това клиничните пътеки, които са описани от НЗОК, имат нужда от по-честа ревизия. Аз заминах за Англия в края на 2011 година и оттогава не забелязвам, поне по пътеките, по които аз работя, да има някаква промяна. Медицината е като компютърните технологии – непрекъснато навлизат нови неща, нови медикаменти, нова апаратура и оборудване, които за да си позволи една болница да ги има, тя трябва да има някакъв ресурс. Качеството на лечение на някои заболявания се определя не само от лекаря, въпреки че трябва да сме подготвени и да участваме в международни конгреси и обучения, но и да сме запознати с това, което го има по света и рано или късно е навлезе в нашата страна. Здравният министър сам по себе си не може да се справи със ситуацията. По-скоро сериозно подготвени мениджъри и финансисти могат да променят нещата, а лекарите да бъдат един вид адвайзъри и да насочват цифрите.

– А има ли в Англия обратна връзка между пациентите и здравната им каса?

– Въз основа на броя на специалистите на болницата се отпуска определен бюджет. Когато личен лекар насочи пациент към специалист, личният лекар изплаща от своята сума пари на болницата за конкретната консултация. Удовлетвореността на пациентите оказва влияние върху качеството на медицинското обслужване. Това, което го няма в България, го има в Англия и мисля, че е добре да се направи е годишна оценка на лекаря. Една от графите е дали пациентите са доволни от този лекар. Другите критерии са колегиалност, съхранение на медицинската информация, участия в конгреси, публикации… Близо 20 са критериите, по които се оценява годишната работа на лекаря. Веднъж на пет години тяхната централна лекарска комисия ресертифицира лекаря за следващите пет години. Докато в България взимаш специалност хирургия през 1980 година и докато се пенсионираш можеш да си с тази спецалност, докато в Англия не е така, там е за пет години. Това стимулира колегите да се интересуват и да променят оперативните си техники и посоките на лечение в зависимост от новостите. В България няма система, която да накара лекаря да промени нещо в практиката си, дори и нещо ново да се е случило, дори и всички болници в града да работят по тази система, той има възможността да си работи, както са го учили преди 40-50 години и няма никакъв контрол над това. Скоро говорих с колега-хирург, високо квалифициран с много пациенти, добър хирург като техника и подход към пациентите. Опитах се да прокарам някои от новите идеи, но той ми отвърна, че оперира от 1980 година – тогава съм бил на три години и не е редно да му давам съвети.

– Това не бива да ви отказва…

– В никакъв случай. Напротив, това повече ме мотивира. Ще бъде труден този преход от старото към новото, ще отнеме доста време и усилия, но затова сме върнали.

– От това, което казвате си мисля, че би било добре завършилите у нас медицина да отидат да работят зад граница, да понатрупат опит и да си дойдат, защото иначе няма как да сме в крак със световните тенденции в медицината?

– В някои държави е задължително. Колеги от Индия, Пакистан и Шри Ланка имат задължително две години международен опит. Две години практикуват в Англия, а през това време работните им места се пазят. В България има лекари, които от завършване на образованието си работят в една болница и се пенсионират в същата болница. Не е лошо да си лоялен, но не мисля, че тридневен курс би могъл да преквалифицира лекаря и да го накара да промени подходите и тактиката си коренно.

1 ноември 2018 г.
Емилия Николова, БНР – Радио Варна

Интервюто „До Лондон и назад“ ще откриете и в сайта на БНР – Радио Варна:
http://bit.ly/RadioVarna-ValkanIvanov 

Интервю за радио Варна - БНР, 1 ноември 2018
„До Лондон и назад“ – Интервю на Д-р Вълкан Иванов за БНР

Четете още:

Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

 • Д-р Иванов, за профилактичните прегледи се препоръчва на жените мамография през определени периоди. Доколко ефективен е този метод? Прочетох информация, че мамографията не хваща всеки тумор, заради разликите в структурата на самата гърда при различните жени.
 • Профилактиката на карцинома на гърдата чрез мамография е най-разпространена, тъй като методът е надежден и евтин. Единственото изследване, което е с по-голяма диагностична достоверност е ядрено-магнитният резонанс (ЯМР), но този метод е скъп и се прилага само в изолирани случаи, когато данните, получени от мамография или ехография на жлезите, са недостатъчни за поставяне на точна диагноза.
  Методът мамография е безопасен, когато се извършва по-рядко от веднъж годишно. В повечето страни в Европа, профилактиката на рака на гърдата се извършва чрез мамография, веднъж на 3 години за възрастовата група 50-70 г.
  Разбира се, възможно е да се пропусне малък карцином или предраково състояние при мамография – все пак е намесен човешки фактор, качество на апаратурата (в България все още се използват рентгенови плаки, а не дигитални мамографи), освен това има и т.нар. интервални тумори (тумори, които възникват между два профилактични прегледа).

 

 • Кога се налага мамография и кога ехография? 
 • Мамографията не замества ехографията и обратно! Мамографията може да види микрокалцификати от няколко милиметра, а ехографията не би могла да ги различи. Ехографията, от друга страна, отдиференцира киста от солиден тумор, дава достъп за биопсия, отдиференцира нормални от абнормални лимфни възли и т.н.
  Ехографско проследяване се прави при жени под 40 г., а мамография – над тази възраст. Понякога се налагат двете изследвания за по-точна диагноза или когато има неясноти.
  При рискови пациенти: такива с фамилна обремененост и BRCA-носители, се налага по-често наблюдение с мамография – веднъж годишно и клиничен преглед.

 

 • Оказва се, че не поставяме разлика между тумор и рак, когато говорим. Каква е разликата между тях?   
 • Туморът не означава непременно рак и ракът не означава тумор. Тумор се превежда от латински като „подутина“. Може да има доброкачествена подутина (киста, фиброаденом или друго), която не налага операция на всяка цена, както и рак, без наличие на подутина (неинвазивен тумор и микрокарцином).
  Най-условно туморите на гърдата могат да се разделят на две групи: инвазивни и неинвазивни.
  Неинвазивните (ин ситу) тумори се отличават от инвазивните тумори по това, че не могат да навлязат в лимфните и кръвоносни съдове и да се разпространят, за разлика от инвазивните тумори, които имат потенциал да метастазират (да се разпространяват).
  Някои от неинвазивните тумори имат потенциал след известно време да се превърнат в инвазивни. Затова при тях се налага оперативно лечение за отстраняването им, но много рядко се налага биопсия на лимфни възли.
  Всички инвазивни тумори налагат оперативно лечение и вземане на проба от лимфните възли от мишницата от същата страна (т.нар. сентинелна лимфна биопсия). Ако преди операцоята е установено на скенер, ехография или чрез биопсия (вземане на проба), че има разпространение на тумора в лимфните възли, тогава се препоръчва отстраняване на всички лимфни възли в подмишничната ямка и под пекторалните мускули.

 

 • Как може да се разбере какъв вид е туморът?
 • За да се разбере какъв тип е туморът, задължително е взимането на проба от него, преди операцията. Така се планира по-добре и в детайл самата операция, има ли нужда от вземане на проба от лимфните възли (както е при инвазивните тумори) или не (както е при ин ситу туморите).

Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

Статията на Д-р Вълкан Иванов със заглавие „Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно“ е публикувана във вестник Доктор – година XVIII, брой 43 (861), 22 октомври 2018 г.

Изготвил материала: Милена Василева 


Още:
>>> Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение