Участие в Международна конференция на BRAXON в Парма, Италия

Д-р Вълкан Иванов участва като единствен представител на DECO Med за България в изключителна по рода си международна конференция с фокус реконструкция на гърда, базирана на препекторални импланти*.

* Реконструкцията на гърда с препекторална протеза, обвита в ADM (ацелуларен дермален матрикс) е най-новият тип реконструкция на гърдата чрез импланти (IBBR). Препекторният подход може да се използва заедно с едноетапна реконструкция директно към имплант (DTI) или двуетапна реконструкция на тъканен експандер.