В България 23 – до 27 на сто от случаите са в напреднал стадий на рак на гърдата, а при 5-6 на сто от случаите заболяването е метастатично

В България 23 – до 27 на сто от случаите са в напреднал стадий на рак на гърдата, а при 5-6 на сто от случаите заболяването е метастатично. В Германия, Англия над 97 на сто от случаите заболяването се открива в начален стадий.

В подкаста на БНР (22 май 2022 г.) д-р Вълкан Иванов споделя тревожни за страната ни данни: „В България 23 – до 27 на сто от случаите са в напреднал стадий на рак на гърдата, а при 5-6 на сто от случаите заболяването е метастатично. В Германия, Англия над 97 на сто от случаите заболяването се открива в начален стадий“.

И още: „Във Великобритания има „Breast Units” – центрове за гърда, които обединяват на едно място всички специалисти, участващи в процесите на диагностика, предоперативно и оперативно лечение, онкопластична и реконструктивна хирургия, химиотерапия, психологическа помощ и др. Там ръководствата се ревизират два пъти годишно.

Ако има нови методики, те се актуалзират, включват се в националните ръководства и се прилагат за всички болници, където лекуват това заболяване. След прилагането им на пациенитите, също се прави одит. В България се цитират книги по медицинска онкология и онкологична хирургия от 1996 г., където се казва, че всеки тумор над 2 см завършва с мастектомия. И на това все още се учат младите хирурзи…

Затова при онкопластичната хирургия се стремим да бъдем минимално травматични и операциите да са максимално онкологично издържани. Тоест да запазваме гърдата като използваме различни хирургични техники. Те са различни при жени с по-едър бюст, и при жени с малък бюст. В много случаи може да не се премахва гърдата, да се използва собствена тъкан, дори да не се използва имплант. Защото след време се налага премахване и на другата гърда, заради асиметрия и неудобство. Друг проблем в България са отложените реконстуркции, когато операциите са минимум две…

Във Великобритания личните лекари следят за мамографиите на пациентките над 50 години. Те им записват дата и час. В България идват пациентки на 60 години без нито една мамография. Във Великобритания оперираме пациентки в стадий 0 – с карцином 3 или 4 милиметра, открити на профилактични мамографии.“