Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

 • Д-р Иванов, за профилактичните прегледи се препоръчва на жените мамография през определени периоди. Доколко ефективен е този метод? Прочетох информация, че мамографията не хваща всеки тумор, заради разликите в структурата на самата гърда при различните жени.
 • Профилактиката на карцинома на гърдата чрез мамография е най-разпространена, тъй като методът е надежден и евтин. Единственото изследване, което е с по-голяма диагностична достоверност е ядрено-магнитният резонанс (ЯМР), но този метод е скъп и се прилага само в изолирани случаи, когато данните, получени от мамография или ехография на жлезите, са недостатъчни за поставяне на точна диагноза.
  Методът мамография е безопасен, когато се извършва по-рядко от веднъж годишно. В повечето страни в Европа, профилактиката на рака на гърдата се извършва чрез мамография, веднъж на 3 години за възрастовата група 50-70 г.
  Разбира се, възможно е да се пропусне малък карцином или предраково състояние при мамография – все пак е намесен човешки фактор, качество на апаратурата (в България все още се използват рентгенови плаки, а не дигитални мамографи), освен това има и т.нар. интервални тумори (тумори, които възникват между два профилактични прегледа).

 

 • Кога се налага мамография и кога ехография? 
 • Мамографията не замества ехографията и обратно! Мамографията може да види микрокалцификати от няколко милиметра, а ехографията не би могла да ги различи. Ехографията, от друга страна, отдиференцира киста от солиден тумор, дава достъп за биопсия, отдиференцира нормални от абнормални лимфни възли и т.н.
  Ехографско проследяване се прави при жени под 40 г., а мамография – над тази възраст. Понякога се налагат двете изследвания за по-точна диагноза или когато има неясноти.
  При рискови пациенти: такива с фамилна обремененост и BRCA-носители, се налага по-често наблюдение с мамография – веднъж годишно и клиничен преглед.

Рак на гърда - рентген

 • Оказва се, че не поставяме разлика между тумор и рак, когато говорим. Каква е разликата между тях?   
 • Туморът не означава непременно рак и ракът не означава тумор. Тумор се превежда от латински като „подутина“. Може да има доброкачествена подутина (киста, фиброаденом или друго), която не налага операция на всяка цена, както и рак, без наличие на подутина (неинвазивен тумор и микрокарцином).
  Най-условно туморите на гърдата могат да се разделят на две групи: инвазивни и неинвазивни.
  Неинвазивните (ин ситу) тумори се отличават от инвазивните тумори по това, че не могат да навлязат в лимфните и кръвоносни съдове и да се разпространят, за разлика от инвазивните тумори, които имат потенциал да метастазират (да се разпространяват).
  Някои от неинвазивните тумори имат потенциал след известно време да се превърнат в инвазивни. Затова при тях се налага оперативно лечение за отстраняването им, но много рядко се налага биопсия на лимфни възли.
  Всички инвазивни тумори налагат оперативно лечение и вземане на проба от лимфните възли от мишницата от същата страна (т.нар. сентинелна лимфна биопсия). Ако преди операцоята е установено на скенер, ехография или чрез биопсия (вземане на проба), че има разпространение на тумора в лимфните възли, тогава се препоръчва отстраняване на всички лимфни възли в подмишничната ямка и под пекторалните мускули.

 

 • Как може да се разбере какъв вид е туморът?
 • За да се разбере какъв тип е туморът, задължително е взимането на проба от него, преди операцията. Така се планира по-добре и в детайл самата операция, има ли нужда от вземане на проба от лимфните възли (както е при инвазивните тумори) или не (както е при ин ситу туморите).

Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

Статията на Д-р Вълкан Иванов със заглавие „Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно“ е публикувана във вестник Доктор – година XVIII, брой 43 (861), 22 октомври 2018 г.

Изготвил материала: Милена Василева 


Още:
>>> Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение

Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата

Статията на Д-р Вълкан Иванов със заглавие „Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата“ е публикувана във вестник Доктор – година XVIII, брой 31 (849), 30 юли 2018 г.

В статията Д-р Иванов засяга теми като:

 • разлика в ролята на скрининга за рак на гърдата у нас и във Великобритания,
 • фрапиращи факти за българската действителност и липсата на частни центрове за лечение на рак на гърдата,
 • какво обхваща специалността онкопластична хирургия,
 • съвместими ли са на практика пластичната и онкопластичната хирургия,
 • промяна в хирургичните техники,
 • амбицията да се стартира ранна диагностика и лечение на т.нар. микрокарциноми (субклинични тумори по-малки от 1 см) и как ранното откриване на микрокарциноми може да доведе до пълно излекуване на пациента,
 • защо индивидуалният подход към пациентите е задължителен и какво представлява инициативата One-Stop Clinic.

Повече за инициативата One-Stop Clinic 

„Целта на One-Stop Clinic е всичко да се извърши в рамките на само една консултация. Пациентът ще бъде прегледан и консултиран от мен, насочен за образна диагностика (ехография, мамография и/или ЯМР – ядрено-магнитен резонанс на млечните жлези) и при нужда, ще му бъде извършена биопсия. Ние се ангажираме да се свържем с пациента с точна или предполагаема диагноза, както и с информация за бъдещите диагностични и терапевтични мероприятия.
Нашата нескромна цел е да се оперира само при показания, след предоперативно поставена диагноза и мнение на онкологичен комитет. Така на пациентите би се спестила ненужна или погрешна оперативна интервенция“, обяснява специалистът.

 

Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата
„Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата“ – в-к Доктор, 30 юли 2018

Други материали на Д-р Вълкан Иванов: