Кор биопсия – предпочитана при доказване рака на гърдата

Пациентите задават множество въпроси, свързани с рака на гърдата: Изследването „гефрир“ задължително ли е? Какво е биопсия и кога се налага? Кор биопсия прилага ли се в България и каква е нейната цена? и т.н., а наша отговорност като специалисти е да разясним, да обсъдим заедно с пациентите и разбира се – да вземем напълно обосновано, единно и информирано решение след това какви могат да бъдат стъпките и процедурите с оглед справяне със заболяването.  

Наистина голяма част от въпросите засягат теми като гефрир, биопсия, кор биопсия… Но какво всъщност представляват те?

Гефрир
Експресно хистологично изследване. Обикновено се прилага по време на оперативно отстраняване на туморна формация. Целта е да определи по-нататъшния ход на самата операция. (източник: Oncobg.info)

Биопсия
Медицинска процедура, чрез която се взема малко парченце тъкан от различни органи на тялото. Тъканта се обработва и оцветява в специализирани лаборатории, след което лекар специалист (хистолог) я изследва под микроскоп. За повечето сериозни заболявания при човека, биопсията има решаващо значение за определяне причината на болестта, нейната напредналост, както и за лечебното поведение. Най-често биопсично изследване се прилага при заболявания на костния мозък, лимфните възли, белия дроб, черния дроб и бъбреците. (източник: Wikipedia)

Кор биопсия (core needle biopsy) – биопсия с по-дебела игла, широкоиглена биопсия – тя е с по-широк отвор и позволява да се вземе материал колкото оризово зрънце или по-скоро „цилиндърче“.

кор биопсия
Илюстрация: www.nationalbreastcancer.org

Процедурата кор биопсия дава достатъчно материал за определяне морфологията и измененията на клетките и се препоръчва за диагностика на мекотъканните саркоми. (източник: Gist-bg.com)
Днес това е предпочитаната техника за извършване на биопсия при съмнения за рак. По време на процедурата се използва локална анестезия (упойка), за да намали дискомфорта на пациента. (източник: CancerCare.bg)

Трябва ли да се прави гефрир на биопсичен материал на гърда?

На така поставения въпрос, Медицинският институт „Джон Хопкинс“ в САЩ отговаря: „КАТЕГОРИЧНО НЕ!“

Методът гефрир е отживелица! Използвал се е в миналото за установяване наличието на инвазивен карцином по време на операция, за да подпомогне вземането на решение дали хирургът трябва да продължи в посока премахване на гърдата (мастектомия) или не, докато пациентът е под анестезия (упойка). Патологът изработва част от материала и запазва друга част от него, за да уточни хормоналния статус на тумора.

Множество клинични проучвания доказват, че премахването на гърдата се налага само в следните случаи:

 • голям тумор, непозволяващ чисти резекционни линии или добър козметичен резултат
 • мултифокален карцином (повече от едно огнище в един квадрант на гърдата)
 • мултицентричен карцином (повече от едно огнище, но в различни квадранти на гърдата)
 • по настояване на пациента.

Ако диагнозата е уточнена предварително с кор биопсия, не се налага операция само за да се докаже инвазивен карцином!


Какво ще се случи, ако гефрирът греши?

Ако се направи мастектомия, базирайки се на гефрир, няма връщане назад. За патолозите е трудно да различат възпалителни промени от карцином и освен това, при процеса на замразяване е възможно да навлязат т. нар. артефакти (чужди частици), които биха затруднили точната диагноза. Известен за патолозите факт е, че при наличие на артефакти, трудно се различава папилом (доброкачествен полипообразен тумор) от папиларен карцином (злокачествен тумор с метастатичен потенциал). Не на последно място, ако туморите са прекалено малки, при замразяване биха се разпаднали и тогава на практика патологичната и имунологична диагноза стават невъзможни.
Значително място тук заема и психологическия момент. Недопустимо е да се предложи планово оперативно лечение на пациент, без да се знае типа на операцията. За спешните оперативни интервенции е възможно да са налице неясноти, но за планираните операции, добрата медицинска практика изисква да се предложат алтернативи и да се вземе решение, за което както лекарят, така и пациентът имат равнопоставени позиции.

Недопустимо е пациент да не знае след операцията дали ще се събуди с гърда или без гърда.

Ако се налага да се направи мастектомия е възможно преди операцията да се обсъдят възможностите за едномоментна реконструкция (премахване на тумора заедно с млечната жлеза и възстановяване на гърдата чрез онкопластична процедура по време на същата операция).


Предимства на кор биопсията и защо тя е за предпочитане?

На така поставения въпрос, отговорът е: Защото възможностите за лечение са много повече, ако знаем какво точно лекуваме. 

Според Световната здравна организация (СЗО) има над 40 различни подтипа карцином на гърдата. Те значително се различават по своята биология (степен на злокачественост или т.нар още „потенциал за растеж и разпространение“), хормонален статус (дали хормоните ги стимулират да растат) и пр. Тези детайли не могат да се уточнят чрез гефрир.
Ако туморът е с размери, които не позволяват запазване на гърдата и се налага мастектомия, при предварително планиране, след вземане на кор биопсия и установяване на типа на тумора, е възможно да се започне лечение с химиотерапия (неоадювантна) и да се намалят размерите на огнището до пълен отговор (изчезване на тумора) или намаляне до степен, до която може да се запази гърдата и да се премахне само карцинома.Това не може да се постигне чрез гефрир!


Четете още: 

 • Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение >>>
 • Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно >>>
 • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>
 • Онкопластична хирургия – тенденции в хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза >>>

Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

 • Д-р Иванов, за профилактичните прегледи се препоръчва на жените мамография през определени периоди. Доколко ефективен е този метод? Прочетох информация, че мамографията не хваща всеки тумор, заради разликите в структурата на самата гърда при различните жени.
 • Профилактиката на карцинома на гърдата чрез мамография е най-разпространена, тъй като методът е надежден и евтин. Единственото изследване, което е с по-голяма диагностична достоверност е ядрено-магнитният резонанс (ЯМР), но този метод е скъп и се прилага само в изолирани случаи, когато данните, получени от мамография или ехография на жлезите, са недостатъчни за поставяне на точна диагноза.
  Методът мамография е безопасен, когато се извършва по-рядко от веднъж годишно. В повечето страни в Европа, профилактиката на рака на гърдата се извършва чрез мамография, веднъж на 3 години за възрастовата група 50-70 г.
  Разбира се, възможно е да се пропусне малък карцином или предраково състояние при мамография – все пак е намесен човешки фактор, качество на апаратурата (в България все още се използват рентгенови плаки, а не дигитални мамографи), освен това има и т.нар. интервални тумори (тумори, които възникват между два профилактични прегледа).

 

 • Кога се налага мамография и кога ехография? 
 • Мамографията не замества ехографията и обратно! Мамографията може да види микрокалцификати от няколко милиметра, а ехографията не би могла да ги различи. Ехографията, от друга страна, отдиференцира киста от солиден тумор, дава достъп за биопсия, отдиференцира нормални от абнормални лимфни възли и т.н.
  Ехографско проследяване се прави при жени под 40 г., а мамография – над тази възраст. Понякога се налагат двете изследвания за по-точна диагноза или когато има неясноти.
  При рискови пациенти: такива с фамилна обремененост и BRCA-носители, се налага по-често наблюдение с мамография – веднъж годишно и клиничен преглед.

Рак на гърда - рентген

 • Оказва се, че не поставяме разлика между тумор и рак, когато говорим. Каква е разликата между тях?   
 • Туморът не означава непременно рак и ракът не означава тумор. Тумор се превежда от латински като „подутина“. Може да има доброкачествена подутина (киста, фиброаденом или друго), която не налага операция на всяка цена, както и рак, без наличие на подутина (неинвазивен тумор и микрокарцином).
  Най-условно туморите на гърдата могат да се разделят на две групи: инвазивни и неинвазивни.
  Неинвазивните (ин ситу) тумори се отличават от инвазивните тумори по това, че не могат да навлязат в лимфните и кръвоносни съдове и да се разпространят, за разлика от инвазивните тумори, които имат потенциал да метастазират (да се разпространяват).
  Някои от неинвазивните тумори имат потенциал след известно време да се превърнат в инвазивни. Затова при тях се налага оперативно лечение за отстраняването им, но много рядко се налага биопсия на лимфни възли.
  Всички инвазивни тумори налагат оперативно лечение и вземане на проба от лимфните възли от мишницата от същата страна (т.нар. сентинелна лимфна биопсия). Ако преди операцоята е установено на скенер, ехография или чрез биопсия (вземане на проба), че има разпространение на тумора в лимфните възли, тогава се препоръчва отстраняване на всички лимфни възли в подмишничната ямка и под пекторалните мускули.

 

 • Как може да се разбере какъв вид е туморът?
 • За да се разбере какъв тип е туморът, задължително е взимането на проба от него, преди операцията. Така се планира по-добре и в детайл самата операция, има ли нужда от вземане на проба от лимфните възли (както е при инвазивните тумори) или не (както е при ин ситу туморите).

Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно

Статията на Д-р Вълкан Иванов със заглавие „Мамографията е безопасна, когато се прави по-рядко от веднъж годишно“ е публикувана във вестник Доктор – година XVIII, брой 43 (861), 22 октомври 2018 г.

Изготвил материала: Милена Василева 


Още:
>>> Опознайте гърдите си! Съвети за профилактика и самонаблюдение