Участие в семинар по клинична онкология и психоонкология (СОНМ 2022)

СОНМ-2022

На 12 ноември 2022 г. д-р Вълкан Иванов взе участие в сесия от първия онлайн обучителен семинар за онколози, акредитиран от Български лекарски съюз (БЛС) и Accreditation Council of Oncology in Europe.

Темата бе „Стадиране и диагностични процедури при ранен карцином на гърда“, а лекцията на д-р В. Иванов – „Хирургична биопсия – как, кога и на какво?“.


>>> Посетете сайта на Съвместната онкологична национална мрежа (СОНМ)