Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата

Скринингът на рак на гърдата все още е мит у нас

Статията на Д-р Вълкан Иванов със заглавие „Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата“ е публикувана във вестник Доктор – година XVIII, брой 31 (849), 30 юли 2018 г.

В статията Д-р Иванов засяга теми като:

  • разлика в ролята на скрининга за рак на гърдата у нас и във Великобритания,
  • фрапиращи факти за българската действителност и липсата на частни центрове за лечение на рак на гърдата,
  • какво обхваща специалността онкопластична хирургия,
  • съвместими ли са на практика пластичната и онкопластичната хирургия,
  • промяна в хирургичните техники,
  • амбицията да се стартира ранна диагностика и лечение на т.нар. микрокарциноми (субклинични тумори по-малки от 1 см) и как ранното откриване на микрокарциноми може да доведе до пълно излекуване на пациента,
  • защо индивидуалният подход към пациентите е задължителен и какво представлява инициативата One-Stop Clinic.

Повече за инициативата One-Stop Clinic 

„Целта на One-Stop Clinic е всичко да се извърши в рамките на само една консултация. Пациентът ще бъде прегледан и консултиран от мен, насочен за образна диагностика (ехография, мамография и/или ЯМР – ядрено-магнитен резонанс на млечните жлези) и при нужда, ще му бъде извършена биопсия. Ние се ангажираме да се свържем с пациента с точна или предполагаема диагноза, както и с информация за бъдещите диагностични и терапевтични мероприятия.
Нашата нескромна цел е да се оперира само при показания, след предоперативно поставена диагноза и мнение на онкологичен комитет. Така на пациентите би се спестила ненужна или погрешна оперативна интервенция“, обяснява специалистът.

 

Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата
„Операция на микрокарциномите води до пълно излекуване на гърдата“ – в-к Доктор, 30 юли 2018

Други материали на Д-р Вълкан Иванов: