Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите

Малките тумори на гърдата - голямо предизвикателство за хирурзите, Д-р Вълкан Иванов

С напредъка в медицинските технологии и особено в образната диагностика, възникват нови предизвикателства в лечението на рака на гърдата, несъществували до скоро.

Откриване на карциноми с размер от няколко милиметра…

Скринингът за рак на гърдата, въвеждането на ЯМР в арсенала от образни изследвания, възможността за допълнителни мамографски проекции (извън стандартните кранио-каудална и латеро-медиална) дават възможност за откриване на карциноми с размер от няколко милиметра, които са дори извън съвременните класификации. Тези тумори се описват като случайни находки и са известни в западната литература като „screen detected tumours„.


Статията на Д-р Вълкан Иванов е публикувана в списание MedPost – медицинско списание от лекари за лекари – брой 27, 2018 г.
За повече информация и преглед на материала, кликнете ТУК.