Национална конференция на хирурзите на гърда

Национална конференция на хирурзите на гърда - 11 май 2022

На 11 май 2022 г в София се проведе Първа национална конференция на хирурзите на гърда, на която хирурзи и експерти, сред които и д-р Вълкан Иванов, искат обединение и общи правила за лечение на рак на гърдата.

Първа национална конференция на хирурзите на гърда (Видео)
Първа национална конференция на хирурзите на гърда – София, НДК, 11 май 2022 г.

Интервюто за CodeHealth може да проследите тук:

Целта е създаването на единен протокол за работа, валиден за всички лечебни заведения в страната.

Един от акцентите на конференцията беше създаването на Асоциация на хирурзите на гърда в България и избирането на Национален експертен съвет.
На конференцията се постави въпроса за създаване на центрове за гърда (Breast Units), базирани на единни критерии, а лечението в тях да е от мултидисциплинарни екипи, в които да присъства и психолог, особено при съобщаването на диагнозата на пациента.

Според хирурзите, проблем е и разпръснатостта на отделните специалисти в различни лечебни заведения и липса на изградена свързаност между тях.

Не на последно място липсват и критерии за оборудване на Отделения и Клиники за „Онкопластична и реконструктивна хирургия на гърда“.

Автор: www.codehealth.bg


Поздравителни писма 

Поздравително писмо от Министерството на здравеопазването и Министър Проф. Асена Сербезова, 11 май 2022 г.
Поздравително писмо от Министерството на здравеопазването и министъра на здравеопазването – Проф. Асена Сербезова, 11 май 2022 г.
Поздравително писмо от Президента на Р България - Румен Радев, 11 май 2022 г.
Поздравително писмо от Президента на Република България – г-н Румен Радев, 11 май 2022 г.

Четете още:

  • С кор-биопсия може да поставим точна диагноза рак на гърдата >>>
  • Малките тумори на гърдата – голямо предизвикателство за хирурзите >>>
  • Онкопластична хирургия – тенденции в хирургичното лечение на заболяванията на млечната жлеза >>>